اختصاص اعتبار برای 29 پروژه بهداشتی نیمه تمام در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عملیات توسعه چهار بلوک زایمانی  در مراکز درمانی زیر پوشش تا کنون به اتمام رسیده استمدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامه ربزی به منظور اتمام پروژه های بهداشتی نیمه تمام در مناطق زیر پوشش این دانشگاه تا پایان شهریور ماه خبر داد.

مهندس علی رحیمی مومن در گفتگو با وب دا اظهار کرد: با اختصاص 28 میلیارد ریال از سوی دانشگاه به منظور تسریع در اتمام و تکمیل 29 پروژه عمرانی نیمه تمام در حوزه بهداشت، این طرح ها تا پایان نیمه نخست امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: جذب اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه نیز در دستور کار قرار دارد و به طور مستمر پیگیری می شود.

مهندس رحیمی تاکید کرد: تلاش می شود بر اساس برنامه زمان بندی شده، با بهره برداری از پروژه های بهداشتی گام موثری در خدمات رسانی به مردم و توسعه زیر ساخت های بهداشتی برداشته شود.