بازسازی و نوسازی تأسیسات واحد های زیر پوشش از الزامات اجرایی دانشگاه است

اختصاص اعتبار برای 29 پروژه بهداشتی نیمه تمام در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طر ح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بازسازی و نوسازی تأسیسات واحد های دانشگاه خبر داد.

مهندس علی رحیمی مومن در گفتگو با وب دا اظهار کرد: حفظ و استحکام فیزیکی و فنی مراکز درمانی از جمله اولویت‌های مدیریت منابع فیزیکی در مسیر تحقق پایداری با تأکيد بر دستيابی آحاد مردم به بهترین خدمات بهداشتی-درمانی در استان است.

وی خاطر نشان کرد:در این راستا با انجام نیاز سنجی و اولویت بندی نیازهای تاسیساتی واحد ها، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و مشخص کردن موارد بحرانی و مهم در صدد هستیم تا با دریافت و تزریق اعتبار ، نسبت به ساماندهی و باز سازی این تاسیسات فرسوده اقدام نماییم.

وی در  ادامه از بازسازی و آماده سازی بخش داخلی 3 بیمارستان امام رضا(ع) جهت اختصاص به بیماران COVID 19  خبر داد و گفت: این بخش با 2200 متر مربع با اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال در حال اجراست و بر اساس برنامه ریزی تا نیمه خرداد به بهره برداری می رسد.

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طر ح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز عملیات سفت کاری بیمارستان 64 تخت خوابی شهر جدید گلبهار خبر داد و گفت: با اتمام عملیات اجرایی اسکلت بیمارستان 64 تختخوابی و با تزریق اعتبار، عملیات سفت کاری و دیوارچینی این بیمارستان با زیربنای 9800 متر مربع آغاز گردید.