عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد اوایل تیر ماه به اتمام می رسد

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد اوایل تیر ماه به اتمام می رسد.

مهندس علی رحیمی در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: این پروژه با زیر بنای 32 هزار متر مربع و با ظرفیت 320 تخت بستری در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و با بهره برداری از آن تمامی خدمات مورد نیاز  در حوزه درمان و بستری به مردم منطقه ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار، عملیات عمرانی ساخت بیمارستان تا ابتدای تیر ماه 1399 به پایان رسیده و این بیمارستان آماده تجهیز خواهد شد.

رییس بیمارستان شهید هاشمی نژاد نیز در گفتگو با وب دا اظهار کرد:  در این پروژه  تمامی بخش های مورد نیاز منطقه از جمله زنان، اطفال،داخلی، اعصاب، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، داخلی مغز و اعصاب و کت لب در آن در نظر گرفته شده است.

دکتر موسوی افزود: در پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳ اتاق عمل طراحی شده است که دو اتاق عمل اختصاص به زنان دارد.

وی ، استاندارد شدن فضای بیمارستان، افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ متر برای هر تخت بستری، افزایش ۷۰ تخت بستری، افزایش تعداد اتاق های عمل، ایجاد بخش آنژیوگرافی قلب و افزایش چارت تشکیلاتی از جمله ویژگی های بارز پروژه جدید بیمارستان شهید هاشمی نژاد برشمرد.