نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیشرفت 30 درصدی پروژه بیمارستان شهر گلبهار نوشته شده توسط مقضی 25
آغاز به کار مجدد پروژه احداث بیمارستان شهر جدید گلبهار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد اوایل تیر ماه به اتمام می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
بازسازی و نوسازی تاسیسات بخش های بستری بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
آغاز بهسازی و بازسازی 4 بخش بستری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53
عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد به زودی به اتمام می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 76
بازسازی و نوسازی تأسیسات واحد های زیر پوشش از الزامات اجرایی دانشگاه است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 46
آغاز عملیات باز سازی تاسیسات چهار بخش بیمارستان قائم (عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 69
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پروژه در حال ساخت بیمارستان شهید هاشمی نژاد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 88
اختصاص اعتبار برای 29 پروژه بهداشتی نیمه تمام در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 57