نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فضاهای عمرانی اجرا شده در دانشگاه به الگوی معماری در سطح کشور تبدیل شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 297
بهره برداری همزمان 54 پروژه بهداشتی درمانی و خدماتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 465
اتمام طرح پیاده روسازی بیمارستان سوانح شهید کامیاب نوشته شده توسط عباس زاده 414
اجرای 4 پروژه عمرانی در مرکز ابن سینا و دکتر حجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط محمد حقیق 395
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان فریمان نوشته شده توسط موسوی 250
نشست صمیمی رییس دانشگاه با مدیران عمرانی استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 368
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت پروژه های بیمارستانی و درمانگاهی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 236
تاکید بر تسریع در ساخت پروژه اورژانس متمرکز بیمارستان سوانح شهید کامیاب نوشته شده توسط عباس زاده 330
افتتاح طرح توسعه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 404
مشهد مقدس ظرفیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 336

آخرین اخبار