نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرکز جامع خدمات سلامت و سه پانسیون پزشک در بردسکن ساخته می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 642
تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط پورکياني 1048
بازدید دکتر مهرابی بهار از پروژه توسعه مجتمع اقامتی گهرباران نوشته شده توسط 114 1752
اجرای 405 پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 972
اجرای طرح بازسازی 25 هزار متر مربع از فضای درمانی بیمارستان قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1323
ساختمان مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی دانشگاه تا پایان سال به بهره برداری می رسد(فیلم) نوشته شده توسط مهدی رسولی 1597
تدوین و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 2483
با حضور معاون بهداشت، افتتاح مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندکلی سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2286
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح دی کلینیک تخصصی شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2214
بازدید استاندار خراسان رضوی از طرح های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2176