نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افتتاح بخش جراحی قلب بیمارستان امام زمان (عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 979
کمبود هشت هزار تخت بیمارستانی در خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 610
رشد سطح کیفی خدمات در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 727
بازسازی و نوسازی 13 هزار متر مربع از فضای بیمارستان قائم(عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 961
ساخت بیمارستان شهید هاشمی نژاد،اولویت نخست دانشگاه در حوزه عمران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1561
استاندار خراسان رضوی، افزایش ۳۰ درصدی تعداد تخت های بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 882
اجرای 150 پروژه بهداشتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 832
بهره برداری از مجتمع آموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 7719
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح 160 پروژه در مناطق زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1064
کلینیک ویژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد تا پایان سال به بهره برداری می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1218