نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ایجاد سیستم نوبت دهی فالوآپ در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 97
بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 280
تعیین شاخص ها و نحوه توزیع اعتبارات در بخش بهداشت درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 70
صرفه جویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هزینه های نگهداشت فضای سبز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 45
تا پایان آبان ماه نسخه پیچی الکترونیکی به صورت کامل در داروخانه ها اجرایی می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 149
دانشگاه علوم پزشکی مشهد جزو دانشگاه های سرآمد کشور در حوزه آمار ثبتی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 145
سرانه اعتبارات عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بسیاری از دانشگاه ها کمتر است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 77
در راستای تحقق اهداف برنامه نظام ارجاع؛ اجرای طرح یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت نوشته شده توسط مکرم 75
اجرای نرم افزار نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 178
همکاری مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی در حوزه سلامت و درمان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176

آخرین اخبار