نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان نوشته شده توسط موسوی 37
افزوده شدن 220 تخت بستری به ظرفیت بیمارستان قائم(عج) با اجرای برنامه ارتقاء هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 64
اتمام طرح توسعه و تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 73
پیشرفت 85 درصدی اورژانس متمرکز بیمارستان امدادی شهید کامیاب نوشته شده توسط عباس زاده 82
رونمایی از کتاب"آنچه یک مدیر باید از بودجه بداند "در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 95
تامین داروهای مورد نیاز بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط افشار 88
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛ استفاده از تولیدات داخلی باید در دستور کار قرار بگیرد نوشته شده توسط 116 118
پرداخت بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی در آینده نزدیک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 150
رییس دانشگاه :پرداخت مطالبات برخی از گروه های درون دانشگاه با وقفه یکساله روبروست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 173
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میزبان نشست مدیران و کارشناسان بودجه قطب 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 129

آخرین اخبار