نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای نرم افزار نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 80
همکاری مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی در حوزه سلامت و درمان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 67
عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دولت تدبیر و امید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 63
تمامی مراکز جامع سلامت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت متصل شده اند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 61
سطح یک برنامه نظام ارجاع با محوریت پزشکان عمومی اجرایی می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 57
اجرای 15 پروژه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 82
صرفه جویی 80 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بهسازی و بازسازی تجهیزات پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 73
راه اندازی پیشخوان برخط شاخص های 18 گانه اورژانس و MCMC در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 49
رئیس سازمان بیمه سلامت کشور : 30 درصد نسخ پزشکی بیمه سلامت الکترونیکی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 90
طراحی اپلیکیشن نوبت دهی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بستر تلفن همراه نوشته شده توسط مکرم 178

آخرین اخبار