برگزاری پنجمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

پنجمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور اعضای کارگروه راهبری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش وب دا ، در این نشست  دکتر شریف رضویان مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به ارائه گزارش کلی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 95 دانشگاه پرداخت.

در ادامه جلسه مدیر توسعه سازمان و تحول اداری به ارائه گزارش کلی در مورد فعالیت های کارگروه و کمیته ها در 6 ماهه نخست سال 96 و نیز ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال 95 پرداخت.

همچنین گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط دبیران کمیته های پنجگانه‌ی سرمایه انسانی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، ساختار و فناوری های مدیریتی ، مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ارائه شد و در آخر رییس گروه تحول اداری به ارائه گزارش و بررسی وضعیت شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‌ 95 و مقایسه آن‌ ها با سال 94 و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف دانشگاه در ارزیابی عملکرد پرداخت.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار