برگزاری نشست بازنگری تشکیلات دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

  • PDF

نشست بازنگری تشکیلات دانشکده ها به صورت ویدئو کنفرانس توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست دکتر محقق، معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با بیان اینکه این بازنگری برنامه مشترکی بین مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و معاونت آموزشی است، اظهار کرد: برآورد نیروها در ساختار تشکیلاتی دانشکده ها به دو گونه برآورد کارکنان هیات علمی و برآورد کارکنان غیر هیات علمی خواهد بود که بر اساس بررسی های به عمل آمده ابتدا برآورد کارکنان غیر هیات علمی دانشکده ها، صورت خواهد گرفت.

وی همچنین افزود: برآورد نیروی غیر هیات علمی بر اساس شرح وظایف جاری هر یک از کارکنان واحدها و نیز پس از احصاء و اصلاح کلیه فرآیندهای جاری و کارسنجی و زمان سنجی قابل محاسبه است.

در ادامه این جلسه مقرر شد در هر دانشکده هفت تیم پژوهش، آموزش، آزمایشگاه و کارگاه ها، کتابخانه، رایانه، دانشجویی و فرهنگی و اداری مالی تشکیل گردد و بر اساس عنوان فرآیندهایی که برای هر حوزه مشخص شده عمل کنند. تعیین نمایندگان دانشکده ها در هر یک از حوزه های هفت گانه به منظور شناسایی فرآیندهای موجود جهت استخراج مدل نهایی از دیگر تصمیماتی بود که در این جلسه گرفته شد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار