اجرای نرم افزار نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سیر تا پیاز نظام ارجاع در خراسان رضوی به زبان سادهدانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه های پیشرو در اجرایی کردن پرونده الکترونیک سلامت است و در حال حاضر وارد فاز اجرای نرم افزار نسخه نویس و نسخه پیچ شده است.

مدیر آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا با اعلام این خبر ، اظهار کرد: پروژه پرونده الکترونیک سلامت در سه مرحله اجرایی می شود که نظام ارجاع ، نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیکی و ارسال اسناد الکترونیکی به بیمه به ترتیب مراحل اجرای این پرونده است.

مهندس ساداتی با تاکید براینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نظام ارجاع را در سطح ناحیه یک که شامل خراسان بزرگ و سیستان و بلوچستان بود به مدیریت دکتر دارابی به شکل کامل اجرایی کرده است، عنوان کرد:  در حال حاضر فاز دوم پروژه پرونده الکترونیک سلامت که نسخه نویس و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی است، همزمان  در دانشگاه در حال اجرا است.

مهندس ساداتی با اشاره به اینکه نرم افزار نسخه نویس در مطب ها و نسخه پیچ در داروخانه ها به صورت الکترونیکی در حال اجراست گفت: در مرحله نسخه نویس الکترونیکی، نرم افزار مطب در مطب پزشکان نصب می شود و از طریق این نرم افزار پزشکان نسخه ها را به صورت الکترونیکی ثبت می کنند و از آن طرف نیز نرم افزار داروخانه از بستر سامانه سپاس در داروخانه ها به نرم افزار مطب متصل می شود تا به این شکل داروخانه به روش الکترونیکی نسخه را ببیند و دارو را در اختیار بیمار قرار دهد.

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در فاز اول اجرای این طرح نسخه های کاغذی حذف نشده بلکه به صورت موازی با نسخه های الکترونیکی فعال است، تصریح کرد: به مرور به دلیل صرفه جویی در مصرف کاغذ و جلوگیری از خطاهای احتمالی و سرعت بخشیدن به کار و پرهیز از برداشت متفاوت از نسخه پزشک، نسخه های کاغذی حذف و تمام فرآیند نسخه نویسی و نسخه پیچی طی فرآیند الکترونیکی انجام می شود.

مهندس ساداتی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کل پروژه پرونده الکترونیک سلامت رتبه دوم را در کشور دارد، عنوان کرد: برای فرهنگ سازی در حوزه استفاده پزشکان از نسخه نویس الکترونیکی جلساتی در نظام پزشکی با نمایندگان بخش خصوصی و تمام شرکت های صاحب مجوز برگزار شده است.

وی بیان کرد: هر پزشکی که تمایل داشته باشد از این نرم افزار استفاده کند می تواند با مراجعه به یکی از شرکت ها، نرم افزار را دریافت و در مطب نصب کند.

مهندس ساداتی گفت: برای تشویق پزشکان به استفاده از نرم افزار نسخه نویس، از پزشکانی که تا پایان سال از این نرم افزار استفاده کنند هیچ هزینه ای دریافت نمی شود و نرم افزار به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

مهندس ساداتی بیان کرد: ارسال اسناد به شکل الکترونیکی در تمام بیمارستان های کلید خورده است و در حال حاضر در حال اجراست و اسناد به بیمه سلامت به شکل دیجیتال ارائه می شود.