نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دستور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به پرداخت کارانه اسفند ماه 97 واجدین شرایط نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 76
ابلاغ شروع به کار 260 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی /مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 89
موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 75
مشارکت 125 نیروی اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 49
قدردانی بسیجیان و ایثارگران از مسئولان استانی و دانشگاهی در زمینه کنترل و پیشگیری از کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
حقوق اسفند پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس احکام جدید پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 70
انتصاب اعضای قرارگاه کنترل و پیشگیری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 86
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 108
صدور احکام افزایش حقوق کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 192
انتصاب دبیر ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109