نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تصویب طرح گسترش واحدهای محیطی بهداشت در کمیته منتخب هیات امنای دانشگاه نوشته شده توسط مکرم 1
نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه تا 25 فروردین ادامه دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 61
انتصاب معاون درمان به عنوان رییس کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 74
انتصاب رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134
برنامه ریزی برای ارتقاء فرآیند کار در اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 141
همایش توانمندسازی روسای امور اداری و امور عمومی دانشگاه برگزار شد نوشته شده توسط ظریف 99
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 189
انتصاب اعضای کمیته کارشناسی تدوین، بومی‌سازی و اجرای گایدلاین‌های بالینی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 129
آغاز اجرای طرح توانمندسازی سوپروایزران کنترل عفونت بر مبنای الگوی APIC نوشته شده توسط احمد زاده 216
فراخوان پذیرش نیرو به صورت قرارداد انجام کار معین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 245

آخرین اخبار