نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
صدور احکام پرسنل قراردادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 27
صدور بخشنامه تغییر سمت شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کار معین نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 60
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛ به زودی اضافه کار خرداد ماه پرسنل پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 41
رونمایی از خدمات الکترونیکی جدید در سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 58
معاون توسعه مدیریت و منابع ؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل مهمترین دغدغه مسئولان دانشگاه است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 127
آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 41
انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 136
آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 42
انتصاب رئیس کارگروه پزشکی از راه دور کلان منطقه آموزشی 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 84