نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
الکترونیکی شدن فرایند گزارش شناخت و نهایی سازی نتایج آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان نوشته شده توسط احمد زاده 96
معرفی بیمارستان امام رضا(ع) به منظور اجرای طرح پایلوت پروژه اداره بیمارستان های مستقل نوشته شده توسط ظریف 86
افتتاح پایگاه ورزش های همگانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 116 163
معاون توسعه وزارت بهداشت: طلب ده هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
انتصاب مدیر داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 163
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مردم باید بهترین نوع خدمات را دریافت کنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، اشتغال 500 هزار نفر در وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 798
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت؛ایجاد روحیه امید و نگرش مثبت زمینه ارتقاء و تعالی سازمان را فراهم می کند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 135
تاکید رییس دانشگاه؛لزوم برگزاری برنامه های مدون آموزشی بر اساس فناوری های روز جهان برای کارکنان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 107

آخرین اخبار