نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه در برگزاری و نظارت اردوهای راهیان نور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 145
الزام داشتن حداقل 5 سال سابقه شغلی برای درخواست ادامه تحصیل نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176
انتصاب دبیر ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 87
بدهی 153 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بازنشستگان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 111
انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 163
پایان ارزیابی اظهار نامه و مستندات دانشگاه در جایزه تعالی منابع انسانی سال 97 کشور نوشته شده توسط احمد زاده 135
بررسی و رسیدگی به نیازهای کارکنان و اعضای هیات علمی از رویکردهای اصلی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 131
حسابداران؛چراغ راه اقتصادی حوزه سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 84
انتصاب دبیر کارگروه توسعه و تعالی فناوری های آموزشی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نوشته شده توسط هاشمی 289
انتصاب دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و امنیت و سلامت غذایی نوشته شده توسط هاشمی 252