نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تغییر ساعت کاری واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای تیرماه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 49
انتصاب مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
صدرو احکام افزایش حقوق و مزایای کلیه کارکنان دانشگاه در سال 98 نوشته شده توسط احمد زاده 125
انتصاب روساي بيمارستان هاي اميد و ام البنين(س) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
انتصاب مديران شبکه هاي بهداشت و درمان باخرز و رشتخوار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 121
راه اندازی سامانه درخواست خدمت به صورت شیفت دوم نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در روزهای پس از شب‌های قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 184
انتصاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 213
انتصاب مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور خیرین حوزه سلامت و روابط بین الملل نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 144
اعلام شرایط استفاده رایگان از مجتمع تفریحی اقامتی گهرباران ساری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 184

آخرین اخبار