تأیید 555 پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی

  • PDF

مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ از تایید 555  پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی  (Dispatch) در کمیته منتخب هیات امناء خبر داد.

به گزارش وب دا، محسن صادق پور اظهار داشت: پس از تأیید اولیه پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی (Dispatch) از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برگزاری نشست در خصوص بررسی پیشنهادات قابل طرح در کمیته منتخب هیات امناء جهت تعیین تکلیف پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی، سرانجام  نشست کمیته منتخب هیات امنا جهت تأیید نهایی پست ها برگزار شد.

وی افزود: در این نشست 555 پست اورژانس در مشهد و شهرستان های تابعه، مورد تأیید قرار گرفت تا پس از 9 ماه کار کارشناسی مستمر پرونده پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی و پایگاه های اورژانس خاتمه یافته و به سرانجام برسد.

گفتنی است: نشست کمیته منتخب هیات امنا  و کارشناسان مرتبط با حضور دکتر مصطفی مهرابی بهار رئیس سابق دانشگاه، دکتر محمدرضا دارابی سرپرست جدید دانشگاه، دکتر شاپور بدیعی اول معاون درمان دانشگاه، دکتر علی اکبر عابدی معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، دکتر سید جواد حسینی رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه، محسن صادق پور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و عبداله ریحانی یساولی مدیر سرمایه انسانی،برگزار شد. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.