برگزاری همایش رابطین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

همایش سالیانه رابطین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور تبیین سیاست های سال جاری برگزار شد.

به گزارش وب دا، دکتر عبداله ریحانی یساولی مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،هدف از برگزاری این همایش را تبیین سیاست‌ها‌، اهداف و فرآیندهای مرتبط با آموزش کارکنان دانشگاه در سال جاری عنوان و افزود: با توجه به اهمیت مقوله آموزش کارکنان در حوزه های مختلف دانشگاه بویژه حوزه اورژانس و درمان، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی،‌ بعنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه همواره مورد تاکید بوده و تلاش تمامی همکاران جهت برگزاری مناسب و افزایش اثربخشی دوره‌های آموزشی در سال گذشته  قابل تقدیر است.

در این همایش ضمن بیان برنامه‌ها و موضوعات مربوطه و پاسخگویی به سوالات رابطین توسط کارشناسان اداره آموزش و توسعه کارکنان، از همکاران بازنشسته که در حوزه آموزش کارکنان‌ فعالیت داشته‌اند نیز تقدیر گردید.

این همایش دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 100 نفر از رابطین آموزش کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه در سالن شهید پندی مرکز آموزشی درمانی قائم (عج) برگزار گردید.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار