انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن

  • PDF

انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان خوافرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم دکتر مهدی عاقل تر را به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن منصوب نمود.

پاسخگویی شایسته به نیازها وخواسته های مردم شریف شهرستان درحوزه سلامت، ارتقاء‌برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی و فرهنگی به منظور تحقق عدالت در سلامت،هماهنگي لازم با معاونين و مديران دانشگاه،تعامل مثبت و سازنده با مسئولين شهرستان وتقویت هماهنگی های برون بخشی، صیانت وارتقاء منابع انسانی ، فیزیکی و مالی شبکه، نگاه سلامت‌ محور با اولويت پيشگيري و تسري برنامه‌هاي بهداشتي و  پايش برنامه‌ها و استقرار پرونده الکترونیک شهروندان و اجرای نظام ارجاع الکترونیک از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.