بخشنامه کسر ساعت کار هفتگی شاغلان دارای همسر یا فرزند معلول

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صدور بخشنامه ای شرایط استفاده از کسر ساعت کار هفتگی شاغلان دارای همسر یا فرزند معلول شدید و یا خیلی شدید را اعلام کرد.

به گزارش وب دا، دکتر بحرینی اظهار کرد: کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( با تائید سازمان بهزیستی) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی ( سی و سه ساعت) ، از حقوق ومزایای کامل استفاده خواهند نمود.

وی تصریح کرد: دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.