انتصاب رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

انتصاب سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) را منصوب کرد.

به گزارش وب دا؛ دکتر محمد حسین بحرینی در این حکم دکتر علی خورسند وکیل زاده عضو هیات علمی دانشگاه را به عنوان رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) منصوب نموده است.

در این حکم اظهار امیدواری شده است: با اتکال به خداوند متعال و در پرتو عنایات خاص حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در خدمت رسانی به مردم عزیز موفق و موید باشید.