بخشنامه اجرای مرحله نهایی ارزیابی عملکرد کارمندان سال 1398

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد از ابلاغ بخشنامه اجرای مرحله نهایی ارزیابی عملکرد کارمندان سال 1398 براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان موسسات  تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی خبر داد.

دکتر عبدالله ریحانی در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ماده 69 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی پیرامون ‌ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دانشگاه، این دستورالعمل برای سنجش و ارزیابی ميزان تحقق اهداف سازماني و افزايش بهره ‌وري و کيفيت عملکرد کارمندان بر اساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي سال های آتی به واحدهای تحت پوشش ابلاغ گردیده است.

وی با اشاره به اهمیت انجام صحیح، دقیق و به‌ هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان و نقش پر اهمیت رابطین ارزیابی واحدها در این زمینه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان اجرای فرآیند ارزیابی نهایی از ابتدای اسفندماه  سال 1398انجام خواهد شد و زمان مورد نظر قابل تمدید نمی باشد.

دکتر ریحانی ، با اشاره به اهمیت انجام صحیح، دقیق و به‌ هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان ابراز امیدواری نمود، با همکاری و تعامل مدیران هیات علمی و غیر هیات علمی و کارکنان واحدهای تحت پوشش، ارزیابی عملکرد امسال طبق برنامه زمانبندی تدوین شده و در موعد مقرر انجام گردد.

مخاطبان برای دریافت دستورالعمل می توانند به اینجا مراجعه کنند.