انتصاب اعضای قرارگاه کنترل و پیشگیری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی اعضای قرارگاه دانشگاهی کنترل و پیشگیری کرونا را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین بحرینی در این حکم دکتر بدیعی معاون درمان دانشگاه ،دکتر اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،دکتر قلیان معاون بهداشتی دانشگاه،دکتر ثمینی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر موفق معاون غذا و دارو دانشگاه ،مهندس واسعی مدیر دفتر ریاست دانشگاه،دکتر رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه ،دکتر خورسند رئیس بیمارستان امام رضا(ع) ،دکتر خداپرست مدیر بیمارستان قائم(عج) ،آقای اشکانی فر مدیر بیمارستان شریعتی ،دکتر انجیدنی مدیر نظارت بر درمان ،مهندس ساداتی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ،دکتر جوان مدیر  تجهیزات پزشکی، آقای صالح مقدم مدیر  پرستاری دانشگاه را با توجه به اهمیت برنامه ریزی منسجم در خصوص کنترل و پیشگیری کروناویروس ، به عنوان اعضای قرارگاه دانشگاهی کنترل و پیشگیری کرونا منصوب نموده است.

همچنین در این حکم دکتر بدیعی معاون درمان به عنوان نایب رییس و جانشین رییس دانشگاه و دکتر حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی به عنوان  دبیر قرارگاه کنترل و پیشگیری کرونا منصو ب شده است.

در این حکم آمده است: امید است با عنایت پروردگار متعال و بکارگیری کلیه عوامل موثر و اتخاذ تدابیر مناسب در مقابله با این بیماری و مهار آن موفق و موید باشید .