موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار

حقوق اسفند پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس احکام جدید پرداخت می شودمعاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار ( مشمولین تبصره 1 ماده 32 و قانون کار) خبر داد.

دکتر حمید رضا اسلامی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه پیش از این افزایش احکام حقوقی پرسنل رسمی، پیمانی، طرحی و تبصره 3  به اجرا در آمده بود خاطر نشان کرد: با اجرای این برنامه، رقم مناسبی بر احکام حقوقی پرسنل دانشگاه افزوده شد که با پیگیری های مستمر رییس و معاونت توسعه مدیریت و منابع در حقوق اسفند ماه این پرسنل نیز اعمال شد.

وی ضمن قدردانی از تمامی پرسنل مشمول قانون کار که تلاش های زیادی را در حوزه های مختلف بیمارستانی، بهداشتی و ستادی به دوش می کشند تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده مجوز افزایش حقوق پرسنل تبصره 4 نیز دریافت شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در این مجوز تاکید شده است اجرای این مصوبه منوط بر اجتناب بار مالی مضاعف و بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده است و بر صرفه جویی در زمینه های مختلف تاکید شده است.

دکتر اسلامی با بیان اینکه به دلیل بحران ایجاد شده به شدت منابع مالی دانشگاه تحت تاثیر قرار گرفته است تاکید کرد: تمامی مدیران و پرسنل دانشگاه باید صرفه جویی را در الویت خود قرار دهند تا بتوانیم این مصوبات را به شکل مطلوبی به اجرا در آوریم.

وی از حمایت های رییس دانشگاه و تمامی مسئولان استانی و وزارت بهداشت که در تصویب این بخش نامه نقش داشتند، قدردانی کرد.