آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:ادامه فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه که ماه های اخیر بدلیل شیوع کرونا به تاخیر افتاده بود آغاز شد.

دکتر حسین خوبان در گفتگو با وب دا  خاطر نشان کرد: پس از اتمام مهلت خود اظهاری مدیران در سال قبل، بر اساس شاخص های تعیین شده(به صورت نامه و از طریق اتوماسیون به گروه های هدف ارسال شده) فرآیند ارزیابی مدیران میانی دانشگاه در سه سطح بالادستی، هم تراز و زیردستان از امروز آغاز شد.

 وی با بیان اینکه ارزیابی بازخورد 360 درجه یا سه سطحی، اطلاعات را از یک رویکرد تک بعدی بالا به پایین به رویکرد چند بعدی(سرپرستان، زیردستان،همکاران و مشتریان) در مورد جنبه های مختلف سبک رهبری ،مدیریت و عملکرد شان ارائه می دهد، افزود: بر این اساس عملکرد مدیران توسط تیم ارزیاب و براساس شاخص ها و پایش های انجام شده با پرسش از مدیران و کارشناسان سطوح بالاتر، مدیران و کارشناسان همتراز و کارشناسان سطوح پایین تر ارزیابی خواهد شد.

وی تاکید کرد: محرمانگی یکی از مهمترین ملاحظات در این فرآیند است که پس از انجام کار بازخورد و نتیجه مورد نظر به خود ارزیاب شونده و بصورت محرمانه ارائه خواهد شد.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تمامی مدیران میانی دانشگاه خواست نسبت به تکمیل فرم های ارسالی که از طریق رایانامه ارسال شده است اقدام نمایند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.