صدور احکام پرسنل قراردادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعیمدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق مشمولین قانون کار ( مشمولین تبصره 1 ماده 32 و مشمولین قانون کار) خبر داد.

دکتر عبداله ریحانی یساولی  در گفتگو با وب دا اظهار کرد:  پیرو ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق مشولین قانون کار از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، بخشنامه مذکور از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ شد.  

وی خاطر نشان کرد: به همت و پشتکار کارکنان مدیریت سرمایه انسانی و همکاران کارگزینی واحدهای زیر پوشش از 18 تیر ماه  آغاز و در حال اتمام است.

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه  همچنین از ابلاغ بخشنامه تغییر نظام پرداخت و افزایش حقوق مشمولین قرارداد انجام کار معین خبر داد.

دکتر عبداله ریحانی یساولی تصریح کرد: پیرو ابلاغ بخشنامه تغییر نظام پرداخت و افزایش حقوق مشمولین قرارداد انجام کار معین از طرف وزارت متبوع، بخشنامه مذکور از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ شد.

وی خاطر نشان کرد: پیرو ابلاغ این بخشنامه نظام پرداخت مشمولین قرارداد انجام کار معین از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر یافت.

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به همت و پشتکار کارکنان مدیریت سرمایه انسانی و همکاران کارگزینی واحدهای تابعه از18 تیر ماه آغاز شده و در حال اتمام است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.