نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
صدور رایگان بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای برای دستیاران و رزیدنت ها ی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
آغاز جذب نخستین گروه از پرستاران در قالب قرارداد89 روزه شرکتی/حقوق و مزایای پرستاران هیچ تفاوتی با نیروهای شاغل شرکتی دانشگاه ندارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
جذب نیروی پرستاری در قالب قرارداد 89 روزه در دستورکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
وزیر بهداشت، رییس شورای کلان منطقه 9 کشور را منصوب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 64
انتصاب سرپرست تیم تحقیق در خصوص فرایند های مدیریت اپیدمی کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 82
صدور احکام پرسنل قراردادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 69
صدور بخشنامه تغییر سمت شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کار معین نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 87
ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 93
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛ به زودی اضافه کار خرداد ماه پرسنل پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 61
رونمایی از خدمات الکترونیکی جدید در سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 77