نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
اعلام ضوابط تعطیلی روزهای پنجشنبه واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 270
کسب رتبه برتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 121
تصویب طرح آزمایشی تعطیلی روز پنجشنبه واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 351
ساعت کاری تمامی دستگاه های اجرایی استان از فردا به روال قبل بر می گردد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 171
انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 147
تغییر ساعت کاری واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای تیرماه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 328
انتصاب مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 263
صدرو احکام افزایش حقوق و مزایای کلیه کارکنان دانشگاه در سال 98 نوشته شده توسط احمد زاده 238
انتصاب روساي بيمارستان هاي اميد و ام البنين(س) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 255

آخرین اخبار