نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابلاغ شروع به کار 260 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی /مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 157
موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134
مشارکت 125 نیروی اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 110
قدردانی بسیجیان و ایثارگران از مسئولان استانی و دانشگاهی در زمینه کنترل و پیشگیری از کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 80
حقوق اسفند پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس احکام جدید پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 107
انتصاب اعضای قرارگاه کنترل و پیشگیری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
صدور احکام افزایش حقوق کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 217
انتصاب دبیر ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 161
صدور احکام افزایش حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 403