نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شروع بکار 313 نفر نیروی جدید در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا ویروس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
دستور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به پرداخت کارانه اسفند ماه 97 واجدین شرایط نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 166
ابلاغ شروع به کار 260 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی /مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 167
موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 144
مشارکت 125 نیروی اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
قدردانی بسیجیان و ایثارگران از مسئولان استانی و دانشگاهی در زمینه کنترل و پیشگیری از کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 89
حقوق اسفند پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس احکام جدید پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 114
انتصاب اعضای قرارگاه کنترل و پیشگیری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 149
صدور احکام افزایش حقوق کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 236