نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ایجاد تسهیلات در فرایند ارتقاء رتبه پرسنل خط مقدم مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
انتصاب مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
اعلام نحوه فعالیت واحدهای ستادی و بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح فاصله گذاری هوشمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 135
انتصاب نماینده دانشگاه در مدیریت مراکز جدا سازی بیماران کرونایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109
اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص فعالیت واحدهای ستادی و بهداشتی درمانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 162
شروع بکار 313 نفر نیروی جدید در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا ویروس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 128
دستور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به پرداخت کارانه اسفند ماه 97 واجدین شرایط نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 172
ابلاغ شروع به کار 260 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی /مشارکت فعال مدیریت سرمایه انسانی در مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
موافقت وزارت بهداشت با افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
مشارکت 125 نیروی اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132