نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری دوره امدادگری ویژه کارکنان مستقر در شهرک دانش و سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1073
اعلام فوق برنامه های ورزشی کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1991
دکتر آقاجانی: کاهش 10درصدی تخلفات اداری کارکنان وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1557
بازدید کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مناطق هشت سال دفاع مقدس غرب کشور نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1350
اخبار انتصابات نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1682
شرکت 12 هزار نفر از کارکنان دانشگاه در مسابقه ریحانه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1734

آخرین اخبار