نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 235
انتصاب دبیر و نائب رئیس شورای سیاستگذاری پیوند و اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176
راه اندازی واحد سلامت کارکنان در شهرک دانش و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 298
انتصاب رئیس و دبیر ستاد اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط جعفریان 202
اجرای فرایند شناسایی و فهرست بندی چالش ها و نقاط آسیب پذیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
انتصاب رییس بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابن سینا و حجازی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 222
آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176
مراسم گرامیداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 221
انتصاب مدیران کانون بسیج اساتید و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 383
انتصاب مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 191