نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رونمایی از دو سامانه الکترونیکی جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 199
تصویب طرح گسترش واحدهای محیطی بهداشت در کمیته منتخب هیات امنای دانشگاه نوشته شده توسط مکرم 154
نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه تا 25 فروردین ادامه دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 259
انتصاب معاون درمان به عنوان رییس کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 247
انتصاب رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 300
برنامه ریزی برای ارتقاء فرآیند کار در اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 275
همایش توانمندسازی روسای امور اداری و امور عمومی دانشگاه برگزار شد نوشته شده توسط ظریف 242
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 315
انتصاب اعضای کمیته کارشناسی تدوین، بومی‌سازی و اجرای گایدلاین‌های بالینی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 282
آغاز اجرای طرح توانمندسازی سوپروایزران کنترل عفونت بر مبنای الگوی APIC نوشته شده توسط احمد زاده 402

آخرین اخبار