نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب دکتر سرگلزایی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1726
آغاز نام نویسی کارکنان دانشگاه درکاروان راهیان نور نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 3791
مطرح شدن مجدد حق جذب کارکنان وزارت بهداشت در مجلس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 10583
درصورت تصویب مجلس؛ حق جذب امسال کارکنان از محل منایع اختصاصی پرداخت می شود نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4049
تمدید مهلت نام نویسی مدیران دانشگاه در سامانه کارمند ایران نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2726
موفقیت کارکنان معاونت بهداشتی در مسابقات قرآنی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1009
انتصاب رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1192
مطرح شدن طرح فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت در صحن علنی مجلس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4645
اجرای طرح تشکیل پرونده سلامت کارکنان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2277
اعلام موافقت با ذخیره مرخصی کارمندان رسمی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4226