نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 194
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 598
انتصاب رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
تاکید بر تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت کارکنان تا پایان امسال نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 398
انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 476
انتصاب رییس بیمارستان منتصریه( مرکز دیالیز و پیوند اعضا ) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 524
انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 434
ابلاغ و واریز ۵۰درصد از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال۹۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 335
مشهد؛ دوشنبه تعطیل اعلام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 418
مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 477