نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معاون توسعه وزارت بهداشت: طلب ده هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 404
انتصاب مدیر داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 296
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مردم باید بهترین نوع خدمات را دریافت کنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 288
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، اشتغال 500 هزار نفر در وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 972
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت؛ایجاد روحیه امید و نگرش مثبت زمینه ارتقاء و تعالی سازمان را فراهم می کند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 382
تاکید رییس دانشگاه؛لزوم برگزاری برنامه های مدون آموزشی بر اساس فناوری های روز جهان برای کارکنان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 351
آغاز به کار همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 436
اشتغال، توانمند سازی سرمایه انسانی و بهبود فرایندها و فعالیت‌ها، با تمرکز برسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوشته شده توسط احمد زاده 386
آغاز نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 711
ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 96 کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 512

آخرین اخبار