نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه کسر ساعت کار هفتگی شاغلان دارای همسر یا فرزند معلول نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 183
فراخوان جذب نیرو شیفت دوم در روابط عمومی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 368
پرداخت سه ماه کارانه معوق پزشکان و پرسنل بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 398
انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 196
اعلام ضوابط تعطیلی روزهای پنجشنبه واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 403
کسب رتبه برتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 223
تصویب طرح آزمایشی تعطیلی روز پنجشنبه واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 492
ساعت کاری تمامی دستگاه های اجرایی استان از فردا به روال قبل بر می گردد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 281
انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213
تغییر ساعت کاری واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای تیرماه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 551