نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب روساي بيمارستان هاي اميد و ام البنين(س) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 333
انتصاب مديران شبکه هاي بهداشت و درمان باخرز و رشتخوار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 323
راه اندازی سامانه درخواست خدمت به صورت شیفت دوم نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 567
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در روزهای پس از شب‌های قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
انتصاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 387
انتصاب مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور خیرین حوزه سلامت و روابط بین الملل نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 327
اعلام شرایط استفاده رایگان از مجتمع تفریحی اقامتی گهرباران ساری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 345
انتصاب مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 634
یادداشت؛ نگاهی به مسؤولیت سنگین روابط عمومی در سازمان بزرگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 234
انتصاب سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 469