نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هوای مشهد برای گروه های حساس ناسالم است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 51
اهدای یک دستگاه نوار عصب و عضله به بیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 173
کاهش هزینه های درمانی سازمانها در سایه توجه به ایمنی و سلامت شغلی نوشته شده توسط حسین اخباری 206
افزایش 71درصدی ماموریت های اورژانس 115 کاشمردرنوروز 98 نوشته شده توسط امیر افشار 185
تعطیلی یک رستوران به دلیل عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف در کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 205
هرچه ارتباط بهورز با مردم بیشتر باشد، تاثیر بیشتری بر سلامت مردم خواهد داشت نوشته شده توسط امیر افشار 217
هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری­های مجاری تنفسی بود نوشته شده توسط مومن نژاد 439
انجام بیش از 2600 مورد بازدید توسط بازرسان بهدشت و محیط کاشمر در برنامه سلامت نوروزی97 نوشته شده توسط امیر افشار 750
1478مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی درنیمه اول اجرای برنامه بسیج سلامت نوروزی 97کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 734
تأکید بر تقویت اجرای برنامه پزشک خانواده و سیستم ارجاع در جلسه ستاد اجرایی استان نوشته شده توسط آذری فر 495