نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تمام مردان در گروه های سنی مختلف تحت مراقبت قرار می گیرند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 94
هوای مشهد برای گروه های حساس ناسالم است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 192
اهدای یک دستگاه نوار عصب و عضله به بیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 303
کاهش هزینه های درمانی سازمانها در سایه توجه به ایمنی و سلامت شغلی نوشته شده توسط حسین اخباری 332
افزایش 71درصدی ماموریت های اورژانس 115 کاشمردرنوروز 98 نوشته شده توسط امیر افشار 305
تعطیلی یک رستوران به دلیل عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف در کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 335
هرچه ارتباط بهورز با مردم بیشتر باشد، تاثیر بیشتری بر سلامت مردم خواهد داشت نوشته شده توسط امیر افشار 362
هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری­های مجاری تنفسی بود نوشته شده توسط مومن نژاد 569
انجام بیش از 2600 مورد بازدید توسط بازرسان بهدشت و محیط کاشمر در برنامه سلامت نوروزی97 نوشته شده توسط امیر افشار 856
1478مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی درنیمه اول اجرای برنامه بسیج سلامت نوروزی 97کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 851