نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای یک دستگاه نوار عصب و عضله به بیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 135
کاهش هزینه های درمانی سازمانها در سایه توجه به ایمنی و سلامت شغلی نوشته شده توسط حسین اخباری 164
افزایش 71درصدی ماموریت های اورژانس 115 کاشمردرنوروز 98 نوشته شده توسط امیر افشار 154
تعطیلی یک رستوران به دلیل عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف در کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 170
هرچه ارتباط بهورز با مردم بیشتر باشد، تاثیر بیشتری بر سلامت مردم خواهد داشت نوشته شده توسط امیر افشار 179
هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری­های مجاری تنفسی بود نوشته شده توسط مومن نژاد 400
انجام بیش از 2600 مورد بازدید توسط بازرسان بهدشت و محیط کاشمر در برنامه سلامت نوروزی97 نوشته شده توسط امیر افشار 717
1478مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی درنیمه اول اجرای برنامه بسیج سلامت نوروزی 97کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 709
تأکید بر تقویت اجرای برنامه پزشک خانواده و سیستم ارجاع در جلسه ستاد اجرایی استان نوشته شده توسط آذری فر 470
برگزاری نوزدهمین دوره آزمون پذیرش بهورزی در کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 817

آخرین اخبار