نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق دارو و ملزومات پزشکی نوشته شده توسط مریم ربانی 26
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تامین به موقع داروهای مورد نیاز مراکز درمانی نوشته شده توسط مریم ربانی 55
عرضه هر نوع مواد غذایی منوط به پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است نوشته شده توسط مکرم 57
بررسی بیش از سه هزار پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 65
توزیع گسترده داروی والزومیکس( والزارتان + آملودیپین ) در داروخانه های زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 83
انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 211
اجرای بیش از 80 اقدام استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 71
تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در رسانه های گروهی ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 54
اجرای طرح مبارزه با لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 68
روزه داران بیمار، مصرف داروی خود را خودسرانه قطع نکنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 68

آخرین اخبار