نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری مسابقه علمی بهداشتی " مصرف منطقی دارو و پیشگیری از مسمومیت ها " نوشته شده توسط مریم ربانی 29
نظارت مستمر از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مریم ربانی 38
90 درصد فرایند صدور پروانه ها و گواهی نامه های صنایع غذایی به دانشگاه ها واگذار شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 50
صدور نخستین پروانه ساخت تجهیزات پزشکی با کلاس خطرA در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مریم ربانی 57
تهیه پیش نویس شیوه نامه نحوه رصد و برخورد با تبلیغات کالاهای سلامت محور نوشته شده توسط مریم ربانی 56
تاکید ویژه سرپرست معاونت غذا و دارو بر رعایت عدالت در توزیع دارو و افزایش بازرسی ها نوشته شده توسط مریم ربانی 95
برگزاری پویش مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی در سطح داروخانه های مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 88
فروش و تجویز هرگونه دارو خارج ازداروخانه ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
مسمومیت با گاز منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 105
برخورد قانونی و قاطع با تخلفات غذایی از اولویت های ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه نوشته شده توسط مریم ربانی 79

آخرین اخبار