تشکیل اداره نظارت بر‌فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل ها و شیر خشک در معاونت غذاودارو

  • PDF

اداره‌های نظارت بر‌فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل ها و شیر خشک در معاونت غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شد.

به گزارش وب دا، با افزایش تنوع و توسعه  فرآورده های طبیعی و به منظور نظارت های هرچه بیشتر براین فرآورده ها، فراهم آوردن زمینه های لازم جهت توسعه طب سنتی،استفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی،سازمان غذاودارو تشکیل اداره‌های نظارت بر‌فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل ها و شیر خشک را به معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

رییس اداره نظارت بر‌فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل ها و شیر خشک معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به وظایف تفویض شده به این اداره گفت: اداره نظارت بر‌فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل ها و شیر خشک در آبان ماه سال جاری در معاونت غذاوداروی دانشگاه تشکیل شده است.

وی پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولیدی فرآورده های طبیعی،داروهای سنتی،فرآورده های شیر خشک و غذای کودک،فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه،فرآورده های مکمل تغذیه ای و همچنین ارزیابی شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی،دارو های سنتی،مکمل های تغذیه ای،انواع شیر خشک، فرآورده های ویژه متابولیک،غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها را از جمله وظایف تفویض شده از طرف سازمان غذاودارو به این اداره عنوان کرد.   

دکتر صادقی در پایان سامان دهی عطاری ها،فروشگاه های گیاهان دارویی،باشگاه های بدنسازی،مراکز فروش مکمل تغذیه ای و فرآورده های طبیعی و سنتی،جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق و همچنین ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات دریافتی، ارزیابی و نمونه برداری از سطح عرضه در خصوص این موارد و ... را از دیگر وظایف این اداره برشمرد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.