بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه

از ابتدای امسال تا کنون بیش از یک هزار و 100 بازدید با همکاری معاونت های غذاودارو،درمان و بهداشتی  از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعمل آمده است.

به گزارش وب دا، مدیر نظارت برامور دارو و موادمخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه واحد داروهای مخدر و الکل تحت نظارت معاونت غذاودارو فعالیت می کند گفت: واحد داروهای مخدر و الکل وظیفه تدارک و توزیع داروهای مخدر را جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج عهده دار هستند.

دکتر محمدابراهیم شوشتری افزود: مراکز درمان سوء مصرف موادی که از معاونت درمان مجوز دریافت داروهای مخدر را دارا هستند، مطابق سهمیه مجاز تعیین شده توسط کمیسیون ماده 31 دانشگاه جهت دریافت سهمیه داروی خود به واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذاودارو مراجعه و نظر به اینکه داروهای مذکور از دسته داروهای تحت کنترل محسوب می شود لذا توزیع و مصرف آن ها تحت نظارت مستقیم  معاونت غذاوداروی دانشگاه صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 95،تعداد 1165 بازدید با همکاری معاونت های غذاودارو،درمان و بهداشتی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه بعمل آمده که طی این بازدیدها، 101 مورد تذکر کتبی، 28 مورد ارجاع به کمیسیون ماده 31 دانشگاه، 57 مورد لغو مجوز و 15 مورد کسر سهمیه دارویی صورت گرفته است.

مدیر نظارت برامور دارو و موادمخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه از آغاز به کار سامانه رایورز معاونت غذاوداروی دانشگاه به منظور انجام غیرحضوری فرآیند ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر خبر داد و یادآور شد: مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ملزم به ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر از طریق سامانه رایورز  این دانشگاه و همچنین سامانه آیداتیس وزارت بهداشت بوده و صرفا به منظور تحویل پوکه و دریافت دارو، مراجعه حضوری به معاونت غذاوداروی دانشگاه خواهند داشت و سایر فرآیندها بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های مذکور انجام خواهد شد.  

دکتر شوشتری افزود: تعداد 52 درمانگاه،بیمارستان و دانشکده های تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین بیمار صعب العلاج با نسخه پزشک متخصص از واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذاوداروی دانشگاه دارو دریافت می کنند.

شایان ذکر است: کمیسیون ماده 31 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگانی از معاونت های غذاودارو و درمان دانشگاه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی به میزبانی دانشگاه برگزار و تاکنون تعداد 800 مجوز فعالیت جهت مراکز خصوصی و دولتی درمان سوء مصرف مواد توسط این کمیسیون طبق پروتکل ها و دستورالعمل های وزارتی صادر که از این تعداد در حال حاضر  تعداد 708 مرکز در حال فعالیت هستند.