طرح بسيج سلامت نوروزي در حوزه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می شود

 طرح تشديد نظارت بر فرآيند توليد و توزيع محصولات غذایی،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي و برخورد قاطع با واحدهای متخلف به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می شود.

مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: طرح بسیج سلامت نوروزی از اواخر بهمن ماه سال جاری در این معاونت، آغاز و تا نيمه فروردين ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

دکتر اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح کارشناسان نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو بر فعالیت واحدهاي توليدي مواد غذایی،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي نظارت بيشتري خواهند داشت.

وی اظهار کرد: تيم هاي بازرسي در سه شيفت کاري در بازه های زماني تعيين شده از مراکز توليد و توزيع موادغذايي بازديد فني و بهداشتي به عمل آورده و اقدامات قانوني لازم در خصوص واحدهاي متخلف و غيرمجاز توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه انجام خواهد شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد  درخصوص بازرسی های مشترک معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاه خاطر نشان کرد: بازديدهاي مشترک کارشناسان حوزه مدیریت نظارت بر موادغذايي،آشاميدني،آرایشی معاونت غذا و دارو و کارشناسان بهداشت محيط از انبارهاي نگهداري مواد غذايي، آشاميدني نیز از اواخر بهمن ماه سال جاری آغاز و اقدامات قانوني لازم در خصوص محصولات غيرمجاز و غیر منطبق با قوانین و استانداردهای موجود صورت خواهد پذیرفت.