بازدید مدیران حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

  • PDF

در راستای نظارت بر واحدهای زیر پوشش و به منظور ارزیابی شاخص ها ،بررسی چالش ها و دریافت نظرات در حوزه های غذا، دارو، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی ، جمعی از مدیران معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان بازدید کردند.

به گزارش وب دا، در این بازدید دکتر علی روحبخش مدیر اموردارو و مواد تحت کنترل دانشگاه،دکتر علی اصغر اسماعیل زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و یهداشتی دانشگاه و جمعی از مدیران این حوزه با حضور در شبکه بهداشت و درمان فریمان در جلسه تخصصی که با حضور دکتر پاینده مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان،معاونین بهداشت و درمان و کارشناسان این شبکه تشکیل شد شرکت کردند و شاخص های عملکردی این شبکه را در حوزه غذا و دارو را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر محمد علی پاینده مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت های معاونت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در تامین داروهای مورد نیاز، گزارشی از وضعیت زیرساختها و ظرفیت های شهرستان فریمان از لحاظ جغرافیایی و صنعتی ارائه نمود و به بیان برخی مشکلات و چالشهای حوزه غذا و داروی شهرستان پرداخت.

در ادامه این تیم به همراه مدیر شبکه و کارشناسان نظارت بر دارو و موادغذایی شبکه فریمان از تعدادی از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها ،بیمارستان و عطاری های سطح شهرستان بازدید بعمل آوردند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.