نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هشدار معاون غذا و دارو؛ استفاده از الکل صنعتی موجب مسمومیت های شدید و حتی مرگ می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 89
تاکید معاون غذا و دارو؛ شهروندان مواد ضد عفونی کننده را از مکان های مجاز تهیه کنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
توزیع 25 هزار هندراب در داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134
هشدار سازمان غذا و دارو ؛ مصرف الکل صنعتی (متانول) موجب مسمومیت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 115
اعطای مجوز به دو شرکت تجهیزات و ملزومات پزشکی برای تولید ماسک ساده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 173
همت داروسازان داروخانه 22 بهمن در تولید مواد ضدعفونی کننده دست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 114
توزیع 50 هزار ماسک در مراکز خط اول درمان کووید -19 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 204
نظارت مستمر بر داروخانه های فعال مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
انتصاب معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 294
تاکید ویژه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ارائه هرچه بهتر خدمات نوشته شده توسط مریم ربانی 157