نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه پیش نویس شیوه نامه نحوه رصد و برخورد با تبلیغات کالاهای سلامت محور نوشته شده توسط مریم ربانی 80
تاکید ویژه سرپرست معاونت غذا و دارو بر رعایت عدالت در توزیع دارو و افزایش بازرسی ها نوشته شده توسط مریم ربانی 116
برگزاری پویش مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی در سطح داروخانه های مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
فروش و تجویز هرگونه دارو خارج ازداروخانه ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
مسمومیت با گاز منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 114
برخورد قانونی و قاطع با تخلفات غذایی از اولویت های ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه نوشته شده توسط مریم ربانی 85
ذخایر داروهای اساسی کشور دست کم برای نه ماه آینده، تأمین است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 99
تمام داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی آماده ارائه خدمت به زائران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 117
بازدید سرپرست معاونت غذا و دارو از شبکه بهداشت و درمان چناران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 164
با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم! نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 534