نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مشارکت داروخانه های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون نوشته شده توسط مریم ربانی 172
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تشدید نظارت ها، مصرف و تجویز صحیح دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 193
برگزاری نشست مدیران حوزه های غذا،دارو،ملزومات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 9 نوشته شده توسط مریم ربانی 184
بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق دارو و ملزومات پزشکی نوشته شده توسط مریم ربانی 130
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تامین به موقع داروهای مورد نیاز مراکز درمانی نوشته شده توسط مریم ربانی 160
عرضه هر نوع مواد غذایی منوط به پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است نوشته شده توسط مکرم 166
بررسی بیش از سه هزار پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 157
توزیع گسترده داروی والزومیکس( والزارتان + آملودیپین ) در داروخانه های زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 187
انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 340
اجرای بیش از 80 اقدام استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 196

آخرین اخبار