بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان فریمان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شبکه بهداشت و درمان فریمان ضمن بررسی روند ارائه خدمات در این شهرستان، از چند واحد بهداشتی و درمانی نیز بازدید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مهدی قلیان ضمن بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهر فرهادگرد ،در ستاد شبکه بهداشت و درمان فریمان حضور یافت و ضمن بازدید از قسمت های مختلف ستاد شبکه و ستاد مرکز بهداشت شاخص های عملکردی واحد های مختلف مرکز بهداشت را ارزیابی کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه در نشستی که با حضور دکتر پاینده مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان ،معاون بهداشتی شبکه و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت تشکیل شد عملکرد واحدها و شاخص های بهداشتی را مورد ارزیابی قرار داد و به بیان نکات راهبردی در این خصوص پرداخت.

دکتر قلیان ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته با اشاره به وضعیت شاخص های رضایت سنجی ،خواستار مداخله و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخص های مورد نظر شد.

دکتر محمد علی پاینده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان نیز در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت شهرستان و روند اجرای برنامه های نظام ارجاع الکترونیک،نسخه الکترونیک و همچنین وضعیت زیر ساخت های مرکز بهداشت شهرستان ارائه نمود و به بیان برخی مشکلات این حوزه پرداخت.

در ادامه جلسه مسئولان و کارشناسان واحدهای مختلف مرکز بهداشت فریمان، به بیان مشکلات اجرای برنامه های مختلف حوزه بهداشت و ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت موجود پرداختند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از پایان جلسه از مرکز درحال ساخت خدمات جامع سلامت روستای کته شمشیر علیا و مرکز خدمات جامع سلامت شهری،روستایی شهید اعتباری فریمان بازدید کرد.