ارائه آموزش گروهی سلامت روان در مراکز جامع سلامت

  • PDF

اجرای طرح های ارتقاء سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت زیر پوشش دانشگاهآموزش های گروهی سلامت روان در مراکز جامع سلامت با موضوعات مهارت های زندگی، فرزند پروری، خود مراقبتی، پیشگیری از خودکشی توسط روانشناسان مراکز جامع سلامت ارائه می شود.  

به گزارش وب دا، باتوجه به اینکه سلامت روان یکی از ابعاد چهارگانه سلامت تببین شده است، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه خدمات مختلف از جمله ارائه آموزش گروهی سلامت روان در مراکز جامع سلامت سعی در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقا سطح رضایتمندی افراد از زندگی دارد.

دکتر اخروی، مدیرگروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین وظایف روانشناسان در مراکز جامع سلامت ارائه آموزش های گروهی برای گروه های هدف مختلف در سطح جامعه  به منظور ارتقا سلامت روانی و اجتماعی و بهبود  سبک زندگی بوده است، اظهار کرد: به این منظور از ابتدای طرح تحول تا کنون نزدیک به 182هزار نفر در زمینه مهارت های زندگی، 17 هزار نفر مهارت های  فرزندپروری، 6 هزار نفر خودمراقبتی، 3 هزار نفر پیشگیری از خودکشی توسط روانشناسان مراکز جامع سلامت آموزش داده شده اند.

وی با بیان اینکه از سال 1394 با آغاز برنامه های تحول نظام سلامت، در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، غربالگری اولیه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد در سطح اول خدمات توسط مراقبین و بهورزان انجام می گیرد، گفت: این غربالگری شامل بررسی احتمال وجود اختلال روانپزشکی و افکار خودکشی در زمینه سلامت روان، وجود همسرآزاری، کودک آزاری و خانواده آسیب پذیر در زمینه سلامت اجتماعی و بررسی وابستگی به مواد، دخانیات و الکل در حیطه اعتیاد است.

دکتر اخروی با اشاره به اینکه به منظور اجتناب از هر گونه انگ و حفظ کرامت مراجعان، شناسایی کلیه موارد مرتبط با سلامت اجتماعی و اعتیاد بر اساس خود اظهاری مراجعان و بنا به درخواست کمک آنها انجام می شود، بیان کرد: پس از انجام غربالگری اولیه توسط پزشک ،مرکز بررسی تخصصی در زمینه اختلالات روانپزشکی انجام داده و اقدامات لازم در این زمینه صورت می گیرد و در صورت نیاز به سطح تخصصی تر ارجاع داده می شود، که پس از آن پیگیری و مراقبت بیمار توسط مراقبین، بهورزان و پزشک مرکز ادامه خواهد داشت.

مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: روانشناسان حاضر در مراکز شهری به دو صورت فردی و گروهی در جهت ارتقا سطح سلامت روان جامعه خدمات ارائه می دهند که بخشی از خدمات در زمینه سلامت روان به افرادی که تشخیص اختلال روانپزشکی دریافت کردند یا دارای افکار یا اقدام به خودکشی بودند، جهت پیگیری درمان دارویی و مراقبت از خود تا بهبود بیماری می باشد، همچنین به خانواده های این بیماران خدمات روانشناختی جهت حمایت از بیماران داده می شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از آموزش ها شامل آموزش انفرادی است، که بر اساس نیاز مراجعین آموزش فرزندپروری و مهارت زندگی به صورت انفرادی ارائه می شود. همچنین به افراد شناسایی شده در زمینه همسرآزاری، کودک آزاری و خانواده های آسیب پذیر در صورت درخواست کمک ، خدمات اجتماعی مورد نیاز در این زمینه داده می شود.

دکتر اخروی گفت: در زمینه وابستگی به مواد، دخانیات و الکل انجام مصاحبه انگیزشی و مداخله مختصر برای افرادی که سطح خطر پایین و متوسط دارند صورت می گیرد و همچنین خانواده این بیماران آموزش های مورد نیاز جهت مراقبت از فرد بیمار و دیگر اعضا خانواده را دریافت می کنند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.