تولید فیلم های آموزشی پیشگیری از ویروس کووید-19 ویژه معلولان

  • PDF

 برپایی ایستگاه های تب سنجی و اطلاع رسانی در داخل و مبادی ورودی شهر مشهدرییس مرکز بهداشت ثامن از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تولید فیلم های آموزشی پیشگیری از ویروس کووید-19 ویژه معلولان با همکاری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی خبر داد.

دکتر حسین زاده در گفتگو با وب دا با بیان اینکه اطلاع رسانی و ارتقاء شاخص های بهداشتی در جامعه یکی از مهمترین برنامه های این مرکز به شمار می رود اظهار کرد: به منظور آموزش روش های پیشگیری و مقابله با ویروس کووید-19 برای معلولان جسمی حرکتی، نابینایان و ناشنوایان فیلم و کلیپ های آموزشی در این مرکز تهیه و در سایت سازمان بهزیستی کشور مورد استفاده قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: محتوای آموزشی فیلم و کلیپ های تولیدی در زمینه اصول بهداشت فردی ، سلامت روان، تغذیه ،روش های گندزدایی وضدعفونی محیط وتجهیزات ،روش های اطلاع رسانی وسامانه های پاسخگویی  ویژه معلولان با مشارکت کارشناسان گروه های مختلف این مرکز تهیه شده است.  

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.