فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در گروه صنایع و کارگاه ها

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید-19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در گروه صنایع و کارگاه ها را منتشر کرد.

به گزارش وب دا، در این راهنما، الزامات کلی سلامت محیط و کار در شهرک های صنعتی، سامانه های آب و فاضلاب، صنایع تولیدی، صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، کارگاه ها و صنایع کوچک،پروژه های عمرانی و کارگاه های ساخت و ساز، صنایع تولید دارو، کشاورزی،کارگاه های تولید مواد غذایی، کارگاه های قالی بافی سنتی، پرورش و صید آبزیان، مشاغل خانگی، دامپروری و مرغداری آورده شده است.

همچنین در این راهنما بخشی به فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در سوالات پرتکرار تجهیزات حفاظت فردی اختصاص یافته است.

مخاطبان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به اینجا مراجعه کنند.