دو میلیون نفر در مرحله دوم غربالگری کووید-19 مورد بررسی قرار گرفتند

011.jpg - 12.84 کیلو بایترییس گروه پیشگیری از بیماری های واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجرای مرحله دوم غربالگری کرونا، دو میلیون از جمعیت تحت پوشش دانشگاه غربالگری شدند.

دکتر زهرا نهبندانی در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه غربالگری مرحله دوم بیماری کرونا از طریق تماس تلفنی با مردم  انجام شد، خاطر نشان کرد :این تماس های تلفنی از طریق تلفن 4030به همه مردم حتی کسانی که قبلا با آنها تماس گرفته شده بود، انجام شد.

وی افزود :در این تماس های تلفنی توصیه هایی به مردم ارائه  و به سوالات مردم در خصوص شیوع ویروس کرونا پاسخ داده شد.

دکتر نهبندانی بیان کرد :در مرحله دوم گروه های پر خطر مثل فشار خون بالا ، دیابتی، قلبی عروقی، نقص سیستم ایمنی بیشتر از سایرین در اولویت هستند.

وی گفت :تاکنون در مرحله دوم غربالگری بیماری کرونا 2میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه شرکت کردند که از این تعداد افراد غربالگری شده، یک سوم آنها نیاز به پیگیری داشتند.

رییس گروه پیشگیری از بیماری های واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد :توصیه های تلفنی، مشاوره تلفنی و معرفی مرکز مربوط به تشخیص بیماری کرونا از نکاتی بود که توسط کارشناسان مراکز بهداشت به مردم ارائه شده است.