بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در راستای ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی(TOT)، از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) و قائم(عج) بازدید کردند .

به گزارش وب دا، مدیر سرمایه انسانی دانشگاه ، در خصوص هدف از این بازدید گفت: پس از برگزاری مجموعه دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی(TOT) در هفت محور مدیریت مالی - مدیریت زنجیره تامین - مدیریت منابع انسانی - مدیریت کیفیت - مدیریت بحران - مدیریت اطلاعات و حاکمیت و تفکر راهبردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارائه گزارشات نمایندگان  وزارت متبوع و سازمان بهداشت جهانی مبنی بر برگزاری با کیفیت و مطلوب دوره های مذکور، گروهی از نمایندگان سازمان بهداشت جهانی جهت ارزیابی اثربخشی نتایج دوره ها، از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) و قائم(عج) بازدید به عمل آوردند و با تیم های مدیریتی بیمارستان های مذکور گفتگو و مصاحبه  داشتند.

عبداله ریحانی یساولی در خاتمه با توجه به احراز رتبه نخست برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران در بین سایر قطب های کشوری و برگزاری مطلوب دوره ها، اظهار داشت: برنامه ها و پروژه های برگزار شده ی آموزش تاکنون موفق بوده و پروژه های پربارتری را در حوزه آموزش و توسعه کارکنان و مدیران در دست برنامه ریزی می باشد که نتیجه  آنرا در آینده نزدیک در دانشگاه شاهد خواهیم بود.

 

برای دیدن عکسهای بیشتر اینجا مراجعه نمایید.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.