26 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر پوشش ارتقاء کیفیت هتلینگ

  • PDF

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون یک هزار میلیارد ریال برای ارتقا هتلینگ و کیفیت خدمات رسانی در 26 بیمارستان زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی هزینه شده است.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی در حاشیه کارگروه کشوری بازنگری برنامه ارتقا هتلینگ بیمارستانی افزود: ارتقا هتلینگ بیمارستانی که یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت به شمار می رود از اردیبهشت 1393 تاکنون در بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجرا است.

وی ادامه داد: محورهای هفتگانه هتلینگ بیمارستانی شامل بهبود و ارتقا در فضای فیزیکی، تجهیزات بیمارستانی، نیروی انسانی، تغذیه، مالی، اداری و پشتیبانی با هدف رضایتمندی و ایمنی بیماران اجرا می شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین گفت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده 78 درصد مراجعان به بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فضای فیزیکی مراکز درمانی رضایت دارند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای هتلینگ در سطح کشور پیشگام است. بر این اساس بیمارستانهای امدادی و طالقانی مشهد در جشنواره کشوری هتلینگ رتبه برتر را کسب کرده اند.

دکتر بدیعی همچنین به نشست کارگروه کشوری بازنگری برنامه هتلینگ بیمارستانی در مشهد اشاره و بیان کرد: این نشست با حضور نمایندگان هتلینگ 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این حوزه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونان درمانی دانشگاههای علوم پزشکی آبادان، قزوین، کردستان، گیلان، تهران، شهید بهشتی، سبزوار، تبریز و مشهد حضور داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اندیشی برای اجرای بهتر و نگهداشت برنامه های هتلینگ بیمارستانی و تدوین برنامه جامع و کامل هتلینگ مطابق با استانداردها برای کل بیمارستانهای کشور از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.