نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
راه اندازی بخش سونوگرافی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 651
وزير بهداشت،تندیس هتلینگ برتر را به بیمارستان طالقانی مشهد اهدا کرد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 6590
رشد 40 درصدي جذب پزشکان متخصص در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1782
اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مناطق حاشيه شهر مشهد الگويي براي کشور نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 551
در راستاي گسترش خدمات به بيماران، افزايش تختهاي ويژه بيمارستان طالقاني مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1616
آغاز ساخت کلينيک ويژه بيمارستان 22 بهمن خواف نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 568
نظارت محسوس و نامحسوس شبانه روزي از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1673
آغاز ساخت بلوک زايماني در بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع)کاشمر نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 620
بازديد تيم مديريتی دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 667
بازديد تيم دانشگاه علوم پزشکي نيشابور از برنامه‌هاي تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 709