نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاهش پرداخت هزینه ها از جیب مردم مهمترین هدف برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1706
دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور به وزیر گزارش می دهند نوشته شده توسط ساجدینیا 1831
دولت با تمام توان پشتیبان طرح تحول نظام سلامت است نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 2061
شروع خوبي در "بهداشت" داشته‌ايد؛ نظارت مداوم ضرورت است نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1080
دکتر هاشمي:لزوم استفاده از تمام ظرفيتهاي قانوني براي ارتقا سطح خدمات بهداشتي و درماني نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 490
نتايج ارزيابي‌ها از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 616
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اجرايي مي شود نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 803
با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت: افتتاح رسمی مرکز مدیریت و پایش اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1304
بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی حاشیه شهر در راستای برنامه ریزی فاز دوم برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1694
بهسازي و تعويض 90 درصد تختهاي بستري بيمارستان دکتر شيخ در قالب برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1021