نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد:راه اندازي پايگاه امداد هوايي اقدامی موثر در توسعه خدمات به زائران نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1148
تحول نظام سلامت در بیمارستان امام رضا (ع) + فیلم نوشته شده توسط حدادی 1947
اجراي برنامه تحول نظام سلامت،ارتقاء کيفيت خدمات در بيمارستان هاي روانپزشکي را به همراه داشت نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 998
افزايش 20 درصدي آمار زايمان طبيعي در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 3690
در راستاي برنامه تحول نظام سلامت:حضور متخصصان مقيم در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1167
در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت،افزايش زايمان هاي طبيعي در بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر نوشته شده توسط واحد خبر(افشار) 574
برگزاري سومين کميته اطلاع رساني برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 868
نتايج ارزيابي‌ها از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (ساجدي نيا) 2115
در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت، حضور متخصصان مقيم در بيمارستان طالقاني مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1695
دانشگاه علوم پزشکي مشهد نگاه ويژه اي به مناطق حاشيه شهر دارد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1077